1. Spoločnosť Vlastimil Mikeš, so sídlom Němčice u Boskovic 112, 679 51 Němčice u Boskovic (ďalejlen „predávajúci“ alebo „správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)(ďalejlen „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:

  • meno, priezvisko
  • e-mailovú adresu
  • telefónne číslo
  • adresu/sídlo
 2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre odbavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, pokiaľ medzi vami a predávajúcim dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Také spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy..

  Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obranu práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plneniapodľazmluvy, pokiaľ sa nepožaduje iný právny predpis uchovaniazmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Také spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenia – spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

 3. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu posielané novinky a iné obchodnéoznámenia, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ich kupujúci neodmietne. Tieto oznámeniaje možné kedykoľvek akýmkoľvekspôsobom – napríklad poslaním e-mailu alebo prekliknutím na odkaz v obchodnom oznámení – odhlásiť.

 4. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame vždy, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov pre účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmivykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašejspätnej väzby a analýzu nášho trhového postavenia využívame spracovávateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely môžeme odovzdať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri posielaní e-mailových dotazníkovodovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalejposielať.

 5. Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou Vlastimil Mikeš, teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcuspracovávajú tiežspracovávatelia:

  • Poskytovateľ služby UPgates, prevádzkovanej spoločnosťou EVici webdesign s.r.o., sídlom: Studentská 6202/17, 708 33, Ostrava-Poruba
  • Dopravca, DPD Dimitrovova 2270/16, 568 02 Svitavy
  • Online platobná brána, ComGate Payments, a.s. Aupark, Gočárova třída 1754 / 48b 500 02 Hradec Králové
  • Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8

  Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajin mimo EÚ.

 6. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcuje možné kontaktovať na emailovej adrese info@interiermikes.cz.

 7. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky im-kazety.cz a im-kazety.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tupoužité za účelom:

  • merania návštevnosti webových stránok a vytvárania štatistiky týkajúcej sa návštevnosti a chovania návštevníkov na webových stránkach
   • základnej funkčnosti webových stránok
   • zber cookies za účelom uvedeným vyššie môže byť považovaný za spracovanie osobných údajov. Také spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
   • Webové stránky je možné používaťaj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o chovaní návštevníkov webu – tento režim je možný buďto nastaviť v rámci nastavenia prehliadača, alebo je možné vzniesť proti takému zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktoré je dostupné v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená okamžite. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchovanélen po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.
   • Ak vznesie návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nejde v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
   • Cookies, ktoré súzbierané za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a chovania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
   • Zhromaždené cookies súbory súspracovanéďalšími spracovávateľmi:
   • o Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

   • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení,
   • vzniesť námietku proti prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania,
   • požadovať po nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
   • vyžiádat si u nás priestup k temto údajov a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popriepade požadovať omedzení zpracovánie,
   • požadovať po nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu,
   • na prenositeľnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plneniazmluvy,
   • požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov,
   • na účinnú súdnu ochranu, pokiaľ máte za to, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
   • podať sťažnosťna Úrad pre ochranu osobných údajov.
       doprava zadarmo

       Pre objednávky nad 200 €

       VYSOKÁ KVALITA PRODUKTOV

       Ocenené kazetové systémy

       GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY

       Sme priamym dovozcom

       Všetko skladom

       Trvalo na sklade 6000 m2