Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode im-kazety.sk (ďalej len"predávajúci"), ktorého prevádzkovateľom je firma: 

Interiér Mikeš 
Vlastimil Mikeš 
Němčice 112 
679 51 Němčice 

IČO: 64341844 

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov (ďalej len"kupujúcich").

Objednávka tovaru

Všetky objednávky na im-kazety.sk sú považované za záväzné. Objednaním kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. 

K objednaniu zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku prostredníctvom webového formulára odošle. Takto odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Pred odoslaním objednávky má kupujúci povinnosť overiť si cenu tovaru a dopravného. 

Predmetom zmluvy sú položky výslovne uvedené v objednávke (ďalej len tovar). Všetok tovar je jednoznačne identifikovaný jeho názvom a cenou. Všetky ceny v obchode im-kazety.sk sú uvedené vrátane DPH. 

Právne vzťahy vzniknuté uzatvorením kúpnej zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, najmä ustanoveniami o uzatváraní zmlúv za použitia prostriedkov komunikácie na diaľku.

Potvrdenie objednávky

Objednávka je prijatá ihneď po odoslaní. Potvrdenie o prijatí objednávky dostane kupujúci elektronicky na uvedený email. O vybavení objednávky a o odovzdaní tovaru dopravcovi bude kupujúci informovaný tiež elektronicky.

Dodacie podmienky

Tovar si kupujúci môže vyzdvihnúť osobne alebo mu bude zaslaný prepravnou službou. Pri zaslaní tovaru prepravnou službou bude k cene tovaru pripočítané dopravné: 
Kuriér 8,- €  - 15 ,-€ za celú objednávku, aj keď sa skladá z viacerých kartónov.

Pri nákupe nad 200,- € dopravné neúčtujeme.

Dodacia lehota:

Ak nie je pri tovare uvedené inak, dodacia lehota je do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky. V prípade dlhšej dodacej lehoty bude predávajúci kontaktovať kupujúceho ihneď po prijatí objednávky a oznámi mu možný termín dodania. Nezodpovedáme za prípadné meškanie, ktoré bude zavinené prepravcom.

Platobné podmienky

Objednaný tovar je možné uhradit niekoľkými zpôsobmi. Kupující má možnosť si vybrať z týchto spôsobov platieb:

 • platobnou kartou - iba u objednávok do 399,99 €, bez poplatku za platbu. Kupující uhradí tovar online ihneď po dokončení objednávky prostredníctvom webového formulára.
 • prevodom - zálohovou faktúrou bez poplatku za platbu. Kupujúcemu bude odoslaná zálohová faktúra so všetkými údajmi pre platbu na e-mail.
 • dobierkou - iba u objednávok do 399,99 €, za poplatok 2,- €. Dobierku uhradí kupujúci dopravcovi pri doručení tovaru.

Prevzatie tovaru

Kupujúci je povinný po prevzatí tovaru skontrolovať či nedošlo počas prepravy k jeho poškodeniu. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď nahlásiť našej firme. Za vady vzniknuté prepravou ručí dopravca. Pre uplatnenie reklamácie škôd spôsobených prepravou je nutné pri preberaní tovaru spísať s dopravcom reklamačný zápis o poškodení zásielky. Túto reklamáciu možno uplatniť do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru. Bez tohto zápisu nie je možno požadovať náhradu v našej firme.

Zrušenie objednávky

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej odovzdaním dopravcovi. Po potvrdení sa dá zrušiť objednávku len v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. Pokiaľ kupujúci zruší potvrdenú objednávku, je predávajúcemu povinný uhradiť škodu vzniknutú týmto konaním(dokázateľné náklady ako napr. doprava).

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy sa riadi zákonom č 367/2000. Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, má ďalej v súlade s § 53, ods 7 (zákon č 40/1964 Zb., v znení neskorších predpisov) a § 54 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpiť môže zákazník tak, že tovar do zákonnej lehoty 14tich dní doručí do prevádzky predávajúceho. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo daňového dokladu a bankový účet kupujúceho, na ktorý mu bude do 30 kalendárnych dní poukázaná suma vo výške ceny zakúpeného tovaru. Do ceny zakúpeného tovaru sa nezapočítava cena dopravy. Prodávajúci posúdi stav vráteného tovaru podľa nasledujúcich podmienok a oznámi kupujúcemu stav.Pokiaľ zákazník vracia tovar musí o tom predávajúceho vopred informovať, telefonicky alebo e-mailom, inak nemusí byť zásielka predávajúcim prebratá od dopravcu.

 • Vrátený tovar musí spĺňať nasledujúce podmienky: 

  musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale 
  nesmie byť použitý 
  musí byť nepoškodený 
  musí byť kompletný 
  kupujúci sa musí preukázať dokladom o kúpe daného tovaru

Reklamačné podmienky

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov od dátumu nákupu. Prípadné reklamácie vybaví predávajúci v čo možno najkratšom možnom čase, naineskôr však do 30 kalendárnych dní od podania reklamácie. Kupující je povinný tovar skontrolovať ihned po prevzetí, či nedošlo počas prepravy k jeho poškodeniu. Za vady vzniknuté prepravou ručí dopravca. Na uplatnenie reklamácie za škody vzniknuté prepravou je nutné pri preberaní spísat s dopravcom reklamačný zápis. Bez tohoto zápisu a podania reklamácie u dopravcu nemožno požadovať od predávajúceho akúkoľvek náhradu. Ak zistí kupujúci prípadné výrobné vady výrobku v rámci zákonnej lehoty môže vykonať reklamáciu u predávajúceho nasledujúcim spôsobom:

 • informuje predávajúceho telefonicky, alebo e-mailom - môže priložit foto, to môže skrátiť dobu reklamácie
 • reklamovaný tovar zašle, alebo inak doručí na adresu predávajúceho ( nie na dobierku)
 • predávajúcemu oznámi vady výrobku, ktoré sú dôvodom reklamácie
 • priloží k tovaru kópiu dokladu

Predávajúci potvrdí kupujúcemu obdržanie reklamovaného tovaru e-mailom. Reklamáciu predávajúci vybaví čo možno najrýchlejšie, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O priebehu reklamácie bude kupujúceho priebežne informovat.

Záruka sa nevsťahuje na vady vzniknuté nesprávnym použitím. Reklamovať tiež nemožno výrobky ktoré sú už namontované a vykazovali výrobné vady ešte pred použitím.

Ochrana osobných údajov

Firma Interiér Mikeš - Vlastimil Mikeš prevádzkovateľ internetového obchodu im-kazety.sk sa zaväzuje a prehlasuje, že nebude zverené osobné údaje zákazníka poskytovať akejkoľvek tretej strane bez predchádzajúceho súhlasu zákazníka (výnimku tvorí prepravná služba, ktorá údaje potrebuje za účelom doručenia zásielky). ochrana osobných údajov

doprava zadarmo

Pre objednávky nad 200 €

VYSOKÁ KVALITA PRODUKTOV

Ocenené kazetové systémy

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY

Sme priamym dovozcom

Všetko skladom

Trvalo na sklade 6000 m2